மருத்துவமனைகள் மற்றும் படுக்கைகள்

மருத்துவமனைகள் & படுக்கைகள் பற்றிய ஆதாரங்களைக் கண்டறியவும்

CHO – Covid hospitals for severe cases
CHC – Covid health centre for moderate cases
CCC – Covid Care Centres for mild cases

Hospital Normal Beds Oxygen Supported Beds ICU Beds Total Beds
Total Vacant Total Vacant Total Vacant Total Vacant
ALVA HOSPITAL (P) LTD, AMBARAMPALAYAM

Coimbatore
9486779942

Last Updated on: 25-04-2022 08:38 AM
10 10 25 25 0 0 35 35
ANP NURSING HOME, POOCHIYUR

Coimbatore
8870777516

Last Updated on: 26-03-2022 09:18 AM
3 3 5 5 5 5 13 13
ARATHANA HOSPITAL

Coimbatore
9080579805

Last Updated on: 26-03-2022 09:19 AM
16 16 4 4 0 0 20 20
ARUN HOSPITAL

Coimbatore
9659499506

Last Updated on: 19-04-2022 08:44 AM
28 28 40 40 2 2 70 70
ASD HOSPITAL

Coimbatore
9843008384

Last Updated on: 10-05-2022 06:22 AM
3 3 7 7 0 0 20 10
ASHWIN HOSPITAL

Coimbatore
9626325252

Last Updated on: 26-03-2022 09:20 AM
80 80 60 60 10 10 212 150
Abinand Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9443295099

Last Updated on: 26-03-2022 09:21 AM
13 13 36 36 6 6 55 55
Arisipalayam

Coimbatore
9500779059

Last Updated on: 16-02-2022 17:12 PM
0 0 30 30 0 0 30 30
BALA MEDICAL CENTRE AND HOSPITAL

Coimbatore
9095924624

Last Updated on: 02-05-2022 18:10 PM
0 0 10 10 0 0 10 10
BHAGIRATHI MEDICAL CENTRE AND HOSPITAL

Coimbatore
9524002189

Last Updated on: 26-03-2022 09:22 AM
10 10 4 4 1 1 15 15
BOSCH ALLIED CORE HEALTH CARE (ASWIN POLYCLINIC)

Coimbatore
9379913450

Last Updated on: 26-03-2022 09:23 AM
23 23 0 0 0 0 23 23
Bharathiar University Coimbatore

Coimbatore
9698051698

Last Updated on: 31-01-2022 11:38 AM
368 368 7 7 0 0 375 375
COVID MOTHER POSITIVE COVID CARE CENTRE-POGALUR

Coimbatore
9894490961

Last Updated on: 05-02-2022 18:21 PM
0 0 30 30 0 0 30 30
CSR NURSING HOME RAMANATHAPURAM BRANCH

Coimbatore
8300128777

Last Updated on: 26-03-2022 09:24 AM
3 3 9 9 4 4 16 16
Cardio Diabetic Centre

Coimbatore
9488178837

Last Updated on: 26-03-2022 09:25 AM
12 12 5 5 6 6 23 23
Chandrapuram

Coimbatore
9894566651

Last Updated on: 05-02-2022 19:51 PM
6 6 9 9 0 0 15 15
Codissia CCC

Coimbatore
9003700680

Last Updated on: 11-02-2022 17:21 PM
576 576 84 84 0 0 660 660
Codissia Siddha CCC

Coimbatore
9443051949

Last Updated on: 31-01-2022 15:21 PM
100 100 0 0 0 0 100 100
Coimbatare ChildTrustHos,Singanalur,Coimbatore TN.

Coimbatore
7708682666

Last Updated on: 26-03-2022 09:26 AM
6 6 2 2 2 2 25 10
Coimbatore Medical College Hospital

Coimbatore
9788112446

Last Updated on: 08-02-2023 11:11 AM
13 13 9 9 8 8 35 30
DR.S.G.RAJARATHAM HOSPITAL

Coimbatore
9047933318

Last Updated on: 29-07-2022 22:05 PM
2 2 23 23 0 0 25 25
Dr.SK's Covid Care Centre ( Jump In & Out Hotel )

Coimbatore
8870416933

Last Updated on: 26-03-2022 09:27 AM
30 30 0 0 0 0 30 30
Dr.Sengaliappan Nursing Home, Saibabacolony,

Coimbatore
9150054604

Last Updated on: 26-03-2022 09:28 AM
0 0 33 33 0 0 38 33
FATHIMA HOSPITALS

Coimbatore
8098011072

Last Updated on: 04-10-2022 21:05 PM
10 10 12 12 3 3 25 25
G.kuppuswamy Naidu memorial hospital

Coimbatore
9655407313

Last Updated on: 24-05-2022 11:48 AM
90 90 120 120 10 10 250 220
GANDHI MEDICAL CENTER

Coimbatore
9047779309

Last Updated on: 26-03-2022 09:29 AM
7 7 3 3 0 0 10 10
GANGA HOSPITAL

Coimbatore
9843255273

Last Updated on: 26-03-2022 09:29 AM
34 34 6 6 0 0 40 40
GCT CCC

Coimbatore
9524906760

Last Updated on: 25-02-2022 15:01 PM
185 185 5 5 0 0 190 190
GEETHASREE HOSPITAL

Coimbatore
9384471032

Last Updated on: 31-12-2022 17:43 PM
4 4 19 19 2 2 25 25
GH Annur

Coimbatore
9994980904

Last Updated on: 04-03-2022 08:25 AM
0 0 30 30 0 0 40 30
GH Kinathukadavu

Coimbatore
9944081596

Last Updated on: 23-09-2022 19:11 PM
0 0 10 10 0 0 15 10
GH Kolarpatti

Coimbatore
9994145720

Last Updated on: 12-11-2022 06:36 AM
0 0 12 12 0 0 20 12
GH Kottur

Coimbatore
9443569749

Last Updated on: 26-03-2022 10:01 AM
0 0 30 30 0 0 40 30
GH Madukkarai

Coimbatore
9003888788

Last Updated on: 11-03-2022 15:20 PM
0 0 10 10 0 0 20 10
GH Mettupalayam

Coimbatore
9943124218

Last Updated on: 15-03-2022 16:17 PM
0 0 48 48 2 2 70 50
GH Perinaicken Palayam

Coimbatore
9486184505

Last Updated on: 31-03-2022 09:11 AM
0 0 36 36 0 0 46 36
GH Sulur

Coimbatore
9865265653

Last Updated on: 01-07-2022 09:48 AM
0 0 28 28 0 0 35 28
GH Thondamuthur

Coimbatore
9944484443

Last Updated on: 12-03-2022 10:22 AM
0 0 25 25 0 0 30 25
GH VETTAIKARANPUTHUR

Coimbatore
8778571878

Last Updated on: 12-04-2022 07:06 AM
0 0 14 14 0 0 16 14
GH Valparai

Coimbatore
9443343422

Last Updated on: 25-09-2022 09:01 AM
0 0 45 45 1 1 50 46
GOVT COLLEGE OF TECHNOLOGY (SIDDHA )

Coimbatore
9443701381

Last Updated on: 31-01-2022 15:22 PM
100 100 0 0 0 0 100 100
Ganapathy Polyclinic

Coimbatore
9080821173

Last Updated on: 17-05-2022 06:54 AM
4 4 3 3 0 0 7 7
Gem Hospital And Research Center,Coimbatore TN.

Coimbatore
8300156781

Last Updated on: 31-03-2022 09:18 AM
20 20 20 20 10 10 50 50
Govt ESI Medical College and Hospital

Coimbatore
9965439407

Last Updated on: 09-02-2023 08:18 AM
0 0 400 400 80 80 550 480
Hindustan Hospital Udayapalayam Road,Coimbatore TN.

Coimbatore
7339163216

Last Updated on: 26-03-2022 09:31 AM
45 45 45 45 5 5 100 95
Hindustan Hospital undertaken by Mettupalayam GH

Coimbatore
9943124218

Last Updated on: 14-02-2022 19:29 PM
0 0 78 78 2 2 80 80
JMPOLYCLINIC

Coimbatore
9940881704

Last Updated on: 26-03-2022 09:32 AM
0 0 25 25 0 0 25 25
K R HOSPITAL

Coimbatore
9842112408

Last Updated on: 19-04-2022 09:45 AM
10 10 22 22 8 8 60 40
K.G.M HOSPITAL PVT LTD

Coimbatore
9047037876

Last Updated on: 21-04-2022 11:06 AM
0 0 26 26 4 4 40 30
KAVI CCC (KADIRI MILLS)

Coimbatore
7358892192

Last Updated on: 01-02-2022 10:42 AM
304 304 0 0 0 0 304 304
KG Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9842221801

Last Updated on: 19-08-2022 18:08 PM
0 0 75 68 31 31 110 99
KG Speciality Hospital, (K.Govindhasamy Naidu Annex Hospital) Coimbatore TN.

Coimbatore
9842221801

Last Updated on: 19-08-2022 18:06 PM
146 146 54 54 0 0 200 200
KJ HOSPITAL

Coimbatore
9025025125

Last Updated on: 05-04-2022 10:15 AM
15 15 15 15 4 4 45 34
KMCH HOSPITAL, SULUR

Coimbatore
8778870735

Last Updated on: 26-03-2022 09:38 AM
20 20 8 8 0 0 36 28
KMCH Kovilampalayam Hospital, Sathy Road TN.

Coimbatore
9944651148

Last Updated on: 26-03-2022 09:39 AM
0 0 25 25 0 0 30 25
KOUSHIKHA HOSPITAL

Coimbatore
6381909281

Last Updated on: 22-07-2022 12:24 PM
10 9 5 5 5 5 20 19
KPS Hospitals (P) Ltd., Annur Road, Mettupalayam

Coimbatore
8590911131

Last Updated on: 26-03-2022 09:41 AM
10 10 15 15 0 0 25 25
KTVR GROUP HOSPITAL

Coimbatore
9442635311

Last Updated on: 26-03-2022 09:42 AM
10 10 25 25 5 5 40 40
KUMARAGURU CCC

Coimbatore
9865326402

Last Updated on: 31-01-2022 15:20 PM
793 793 7 7 0 0 800 800
Kalaignar Karunanidhi Institute of technology, Sulur

Coimbatore
7598100480

Last Updated on: 09-01-2022 12:53 PM
246 246 6 6 0 0 252 252
Kalpana Medical Centre Private Limited, Mettupalayam Road, Kavundampalayam,Coimbatore-641030 TN.

Coimbatore
8508655534

Last Updated on: 26-03-2022 09:43 AM
0 0 64 64 6 6 70 70
Kanjampatti

Coimbatore
9524998200

Last Updated on: 16-03-2022 15:11 PM
0 0 30 30 0 0 30 30
Karamadai

Coimbatore
9842214713

Last Updated on: 31-01-2022 15:25 PM
30 30 0 0 0 0 30 30
Karpagam Hospital Mandapam,Coimbatore TN.

Coimbatore
9344920352

Last Updated on: 29-06-2022 09:23 AM
285 285 30 30 10 10 355 325
Karunya College Mathampalayam

Coimbatore
9443369760

Last Updated on: 01-02-2022 08:13 AM
567 567 8 8 0 0 575 575
Kongunad Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9585661843

Last Updated on: 26-03-2022 09:44 AM
145 145 40 40 30 30 225 215
Kongunad Kidney centre, Coimbatore

Coimbatore
9626959683

Last Updated on: 14-05-2022 08:41 AM
12 12 6 6 2 2 20 20
Kovai Diabetes Speciality Centre and Hospital

Coimbatore
9842244881

Last Updated on: 26-03-2022 09:46 AM
8 8 5 5 2 2 15 15
Kovai Medical Center and Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9965570174

Last Updated on: 07-10-2022 09:13 AM
96 96 74 72 15 14 205 182
Kumaran MedicalCentre,Kurumbapalyam,Coimbatore TN.

Coimbatore
9994284787

Last Updated on: 08-02-2023 09:27 AM
0 0 30 30 5 5 35 35
LEO ORTHO CARE HOSPITEL

Coimbatore
9095005896

Last Updated on: 11-05-2022 08:16 AM
7 7 7 7 1 1 15 15
MASONIC MEDICAL CENTRE FOR CHILDREN (ADMISSION ONLY FOR CHILDREN BELOW 18 YEARS குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)

Coimbatore
9842216615

Last Updated on: 18-05-2022 09:16 AM
0 0 0 0 0 0 25 0
MEDWIN HOSPITAL

Coimbatore
9786248444

Last Updated on: 26-03-2022 09:48 AM
0 0 20 20 0 0 20 20
MOWTHI NURSING HOME P LTD

Coimbatore
9940708192

Last Updated on: 07-02-2023 10:15 AM
9 9 6 6 6 6 24 21
MRS HOSPITAL

Coimbatore
9443748025

Last Updated on: 26-03-2022 09:50 AM
5 5 22 22 3 3 30 30
Manu Hospital

Coimbatore
9566399348

Last Updated on: 26-03-2022 09:51 AM
0 0 40 40 10 10 50 50
Mathi Hospital Pvt Ltd

Coimbatore
9942629884

Last Updated on: 26-03-2022 09:52 AM
5 5 5 5 0 0 10 10
NALAM HOSPITAL

Coimbatore
8903017892

Last Updated on: 24-07-2022 08:47 AM
3 3 4 4 0 0 7 7
NATRAJ MEDICAL CENTRE (P) LTD

Coimbatore
6380058611

Last Updated on: 23-12-2022 09:26 AM
0 0 20 20 0 0 25 20
NAVABHARATH

Coimbatore
9494490961

Last Updated on: 24-01-2022 14:46 PM
192 192 8 8 0 0 200 200
NG HOSPITAL (P) LTD AND RESEARCH CENTRE

Coimbatore
9842255561

Last Updated on: 06-04-2022 18:22 PM
40 40 73 73 27 27 160 140
NRP Hospitals,

Coimbatore
9791955355

Last Updated on: 01-05-2022 17:47 PM
3 3 5 5 7 7 15 15
Nallatipalayam

Coimbatore
8526520200

Last Updated on: 13-02-2022 17:58 PM
15 15 15 15 0 0 30 30
Narayanaguru COVID Care Centre

Coimbatore
9500779059

Last Updated on: 10-01-2022 15:40 PM
192 192 8 8 0 0 200 200
Negamum

Coimbatore
7540074333

Last Updated on: 15-01-2022 22:13 PM
0 0 0 0 0 0 0 0
One Care Medical Centre, Coimbatore TN.

Coimbatore
9894536036

Last Updated on: 04-07-2022 09:39 AM
0 0 30 28 15 15 57 43
PA College, Pollachi

Coimbatore
7540074333

Last Updated on: 09-01-2022 12:57 PM
135 135 5 5 0 0 140 140
PAVITHRA MEDICAL CENTRE

Coimbatore
9994716443

Last Updated on: 17-03-2022 10:42 AM
3 3 6 6 3 3 17 12
PILLS HOSPITAL

Coimbatore
8903130744

Last Updated on: 30-07-2022 11:21 AM
13 13 3 3 0 0 20 16
PREETHI MEDICAL CENTRE AND HOSPITAL

Coimbatore
9791768118

Last Updated on: 21-03-2022 11:07 AM
16 16 15 15 4 4 35 35
PSG Hospitals,Coimbatore TN.

Coimbatore
9894798896

Last Updated on: 07-04-2022 08:32 AM
245 245 180 180 45 45 515 470
Periapodu

Coimbatore
9600818073

Last Updated on: 14-02-2022 20:54 PM
0 0 30 30 0 0 30 30
Pollachi District Headquarters Hospital

Coimbatore
7010258855

Last Updated on: 24-04-2022 09:53 AM
0 0 190 190 10 10 250 200
Prema Hospital

Coimbatore
9443934082

Last Updated on: 17-03-2022 10:52 AM
18 18 7 7 0 0 25 25
Puluvapatti

Coimbatore
9894816052

Last Updated on: 02-02-2022 19:04 PM
0 0 30 30 0 0 30 30
RA HOSPITAL

Coimbatore
8248034798

Last Updated on: 17-03-2022 10:53 AM
15 15 12 12 6 6 33 33
RAJAH HOSPITAL

Coimbatore
9095066188

Last Updated on: 02-05-2022 09:04 AM
25 25 18 18 4 4 47 47
RAJAM MEDICAL CENTRE & HOSPITAL

Coimbatore
9842246171

Last Updated on: 16-07-2022 08:56 AM
0 0 30 30 5 5 40 35
RANGANATHRAR COLLEGE

Coimbatore
9944971770

Last Updated on: 24-01-2022 14:47 PM
192 192 8 8 0 0 200 200
RENI KIDNEY CARE

Coimbatore
9047777876

Last Updated on: 08-04-2022 09:06 AM
0 0 10 10 0 0 10 10
RICHMOND HOSPITAL

Coimbatore
9842233359

Last Updated on: 09-09-2022 10:50 AM
6 6 4 4 3 3 19 13
RR HOSPITAL

Coimbatore
9952233335

Last Updated on: 17-03-2022 10:58 AM
2 2 16 16 2 2 20 20
RR Hospital

Coimbatore
9952233335

Last Updated on: 17-03-2022 11:00 AM
2 2 16 16 2 2 20 20
Ranjan Medical Centre Pvt Ltd

Coimbatore
9843797777

Last Updated on: 17-03-2022 11:05 AM
20 20 5 5 2 2 30 27
Royal Care Hospitals CITY UNIT

Coimbatore
7397769345

Last Updated on: 28-05-2022 07:31 AM
0 0 10 10 0 0 10 10
Royal Care Super Specialty Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
7397769345

Last Updated on: 28-05-2022 07:27 AM
0 0 48 48 5 5 60 53
S.S.Kulam

Coimbatore
9944971770

Last Updated on: 16-02-2022 21:45 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
SENTHIIL HOSPITAL LLP - Covid Care

Coimbatore
8754759595

Last Updated on: 17-03-2022 11:06 AM
1 1 21 21 4 4 30 26
SGK Hospital

Coimbatore
9443609950

Last Updated on: 31-03-2022 18:35 PM
2 2 10 10 0 0 18 12
SHREE SIVA COVID CARE CENTRE (THAIMOOKAMBIKAA LADIES HOSTEL)

Coimbatore
7010237547

Last Updated on: 17-03-2022 11:08 AM
12 12 18 18 6 6 36 36
SLM Home ICCC

Coimbatore
9443064400

Last Updated on: 05-01-2022 13:32 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
SLV HOSPITAL & CANCER CENTER

Coimbatore
9025471190

Last Updated on: 21-03-2022 10:25 AM
13 13 15 15 2 2 30 30
SMF Hospital-Annur

Coimbatore
9943443405

Last Updated on: 15-03-2022 10:46 AM
15 15 15 15 5 5 35 35
SRE ISHWARRYA HOSPITAL

Coimbatore
9600646163

Last Updated on: 19-08-2022 12:05 PM
0 0 6 6 0 0 6 6
SRI BALAJE HOSPITAL

Coimbatore
7871121686

Last Updated on: 08-06-2022 10:53 AM
10 10 5 5 0 0 15 15
ST.MARY'S HOSPITAL

Coimbatore
9361240379

Last Updated on: 12-01-2023 09:53 AM
6 6 10 10 0 0 16 16
SUPA HOSPITAL

Coimbatore
9842228747

Last Updated on: 29-12-2022 16:23 PM
10 10 22 22 4 4 36 36
SURYA HOSPITAL

Coimbatore
9843013060

Last Updated on: 15-03-2022 11:17 AM
7 7 10 10 0 0 19 17
Saraswathi Hospital, Chinthamanipudur

Coimbatore
9442179793

Last Updated on: 08-04-2022 07:06 AM
13 13 35 35 0 0 50 48
Sathya Medical Center, Coimbatore TN.

Coimbatore
9994499585

Last Updated on: 15-03-2022 11:18 AM
15 15 10 10 5 5 30 30
Seesha Karunya Community Hospital, Karunya Nagar

Coimbatore
9500127275

Last Updated on: 15-03-2022 11:18 AM
15 15 5 5 0 0 20 20
Shree Sivaa Hospital Pvt. Ltd,

Coimbatore
9362253344

Last Updated on: 15-03-2022 10:50 AM
12 12 18 18 6 6 36 36
Shri Sakthi Nursing Home

Coimbatore
9443983658

Last Updated on: 15-03-2022 11:22 AM
13 13 13 13 1 1 27 27
Somanur

Coimbatore
9486476071

Last Updated on: 10-01-2022 16:01 PM
30 30 0 0 0 0 30 30
Sowmiya hospital

Coimbatore
8884919490

Last Updated on: 21-04-2022 09:59 AM
3 3 8 8 1 1 22 12
Sree Abirami Hospital, Coimbatore TN.

Coimbatore
9952200057

Last Updated on: 15-03-2022 10:38 AM
13 13 43 43 14 14 75 70
Sri Balaji Hospital, Sundarapuram

Coimbatore
9894195561

Last Updated on: 15-03-2022 10:42 AM
5 5 30 30 5 5 50 40
Sri Ramakrishna Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9750984100

Last Updated on: 30-04-2022 09:00 AM
48 48 48 48 15 15 150 111
Srinivasa Kalayana Mandapam

Coimbatore
9443799240

Last Updated on: 28-01-2022 13:24 PM
43 43 7 7 0 0 50 50
Sundakamuthur

Coimbatore
9095277650

Last Updated on: 17-04-2022 06:30 AM
0 0 15 15 0 0 20 15
T.D. NAIR HOSPITAL

Coimbatore
8344877763

Last Updated on: 21-03-2022 10:25 AM
0 0 20 20 0 0 20 20
TAMILNADU ENGINEERING CLLEGE

Coimbatore
9486476071

Last Updated on: 01-02-2022 15:17 PM
266 266 8 8 0 0 274 274
Thaliyur

Coimbatore
9788610716

Last Updated on: 01-02-2022 08:08 AM
30 30 0 0 0 0 30 30
VALPARAI COVID CARE CENTER

Coimbatore
9445232576

Last Updated on: 09-01-2022 13:00 PM
95 95 5 5 0 0 100 100
VENKATESWARA HOSPITAL

Coimbatore
9942109697

Last Updated on: 22-03-2022 10:07 AM
0 0 20 20 5 5 25 25
VG HOSPITALS

Coimbatore
9894288514

Last Updated on: 15-03-2022 11:20 AM
50 50 8 8 2 2 60 60
VGM HOSPITAL

Coimbatore
9842114995

Last Updated on: 15-03-2022 10:43 AM
1 1 37 37 3 3 41 41
Veeku Hospital

Coimbatore
8098880777

Last Updated on: 15-03-2022 11:20 AM
3 3 20 20 3 3 26 26
Vidya Vikas CCC

Coimbatore
9842214713

Last Updated on: 10-01-2022 20:15 PM
300 300 0 0 0 0 300 300
Vimal Jyothi Hospital, Saravanampatty

Coimbatore
9944022542

Last Updated on: 06-05-2022 11:03 AM
10 10 10 10 0 0 40 20
WELLCARE COVID CARE (HOTEL NAVARATNA, R.S.Puram)

Coimbatore
9626020001

Last Updated on: 17-03-2022 10:29 AM
10 10 0 0 0 0 10 10
Menu