மருத்துவமனைகள் மற்றும் படுக்கைகள்

மருத்துவமனைகள் & படுக்கைகள் பற்றிய ஆதாரங்களைக் கண்டறியவும்

CHO – Covid hospitals for severe cases
CHC – Covid health centre for moderate cases
CCC – Covid Care Centres for mild cases

Hospital Normal Beds Oxygen Supported Beds ICU Beds Total Beds
Total Vacant Total Vacant Total Vacant Total Vacant
ALVA HOSPITAL (P) LTD, AMBARAMPALAYAM

Coimbatore
9486779942

Last Updated on: 23-10-2021 16:15 PM
10 10 25 23 0 0 35 33
ANP NURSING HOME, POOCHIYUR

Coimbatore
8667332426

Last Updated on: 23-10-2021 09:50 AM
3 2 5 4 5 5 13 11
ARATHANA HOSPITAL

Coimbatore
9080579805

Last Updated on: 23-10-2021 10:17 AM
16 16 4 4 0 0 20 20
ARUN HOSPITAL

Coimbatore
9659499506

Last Updated on: 23-10-2021 09:52 AM
28 27 40 40 2 2 70 69
ASD NURSING HOME

Coimbatore
9843008384

Last Updated on: 23-10-2021 11:24 AM
20 20 10 10 0 0 30 30
ASHWIN HOSPITAL

Coimbatore
9626325252

Last Updated on: 23-10-2021 11:11 AM
10 10 38 38 10 10 58 58
Abinand Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9443295099

Last Updated on: 21-10-2021 09:53 AM
13 6 36 36 6 5 55 47
Alva Aspathri, Vettaaikaranpudur, Annamalai

Coimbatore
7548856745

Last Updated on: 23-10-2021 09:06 AM
9 9 2 2 1 1 12 12
Arisipalayam

Coimbatore
9942690793

Last Updated on: 23-10-2021 12:18 PM
10 10 5 5 0 0 15 15
Atlas Covid Care

Coimbatore
9865509999

Last Updated on: 23-10-2021 12:18 PM
40 40 0 0 0 0 40 40
BALA MEDICAL CENTRE AND HOSPITAL

Coimbatore
9095924624

Last Updated on: 17-10-2021 16:26 PM
5 5 10 10 0 0 15 15
BHAGIRATHI MEDICAL CENTRE AND HOSPITAL

Coimbatore
9524002189

Last Updated on: 23-10-2021 16:07 PM
10 10 4 4 1 1 15 15
BOSCH ALLIED CORE HEALTH CARE (ASWIN POLYCLINIC)

Coimbatore
9379913450

Last Updated on: 23-10-2021 12:48 PM
27 24 0 0 0 0 27 24
BRAGATHI HOSPITAL (FOREST TRANSIT HOTEL)

Coimbatore
9171719335

Last Updated on: 23-10-2021 12:24 PM
20 20 0 0 0 0 20 20
Bharathiar University Coimbatore

Coimbatore
9698051698

Last Updated on: 23-10-2021 12:24 PM
375 375 0 0 0 0 375 375
COVID MOTHER POSITIVE COVID CARE CENTRE-POGALUR

Coimbatore
9894490961

Last Updated on: 23-10-2021 12:24 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
CSR NURSING HOME COIMBATORE

Coimbatore
9384946839

Last Updated on: 23-10-2021 16:18 PM
16 16 12 12 0 0 28 28
CSR NURSING HOME RAMANATHAPURAM BRANCH

Coimbatore
8056661703

Last Updated on: 23-10-2021 16:19 PM
3 2 9 9 4 4 16 15
Cardio Diabetic Centre

Coimbatore
9488178837

Last Updated on: 22-10-2021 10:45 AM
12 12 5 5 6 6 23 23
Chandrapuram

Coimbatore
9894566651

Last Updated on: 23-10-2021 12:24 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
Codissia CCC

Coimbatore
9443369760

Last Updated on: 23-10-2021 16:34 PM
341 199 0 0 0 0 341 199
Codissia Siddha CCC

Coimbatore
9443051949

Last Updated on: 23-10-2021 12:06 PM
100 75 0 0 0 0 100 75
Coimbatare ChildTrustHos,Singanalur,Coimbatore TN.

Coimbatore
7708682666

Last Updated on: 23-10-2021 07:33 AM
14 14 9 9 2 2 25 25
Coimbatore Medical College Hospital

Coimbatore
9788112446

Last Updated on: 23-10-2021 11:57 AM
22 1 222 168 31 18 275 187
DR.S.G.RAJARATHAM HOSPITAL

Coimbatore
9047933318

Last Updated on: 23-10-2021 11:24 AM
2 2 23 23 0 0 25 25
Dr.SK's Covid Care Centre ( Jump In & Out Hotel )

Coimbatore
8870416933

Last Updated on: 23-10-2021 12:24 PM
30 30 0 0 0 0 30 30
Dr.Sengaliappan Nursing Home, Saibabacolony,

Coimbatore
9385511623

Last Updated on: 23-10-2021 11:38 AM
1 1 37 37 0 0 38 38
FATHIMA HOSPITALS

Coimbatore
8098011072

Last Updated on: 23-10-2021 08:50 AM
10 10 5 5 0 0 15 15
FIMS HOSPITAL INCLUDING NACHAS HOTEL

Coimbatore
9566973406

Last Updated on: 23-10-2021 12:24 PM
25 25 0 0 0 0 25 25
G.kuppuswamy Naidu memorial hospital

Coimbatore
9655407313

Last Updated on: 23-10-2021 09:52 AM
43 43 61 41 6 0 110 84
GANDHI MEDICAL CENTER

Coimbatore
9047779309

Last Updated on: 23-10-2021 09:04 AM
7 7 3 3 0 0 10 10
GANGA HOSPITAL

Coimbatore
9843255273

Last Updated on: 23-10-2021 09:17 AM
7 7 1 0 0 0 8 7
GCT CCC

Coimbatore
9524906760

Last Updated on: 23-10-2021 12:24 PM
190 190 0 0 0 0 190 190
GEETHASREE HOSPITAL

Coimbatore
9384471032

Last Updated on: 23-10-2021 09:03 AM
4 4 19 19 2 2 25 25
GH Annur

Coimbatore
9994980904

Last Updated on: 23-10-2021 08:40 AM
1 1 39 39 0 0 40 40
GH Kinathukadavu

Coimbatore
9944081596

Last Updated on: 23-10-2021 15:52 PM
5 4 5 5 0 0 10 9
GH Kolarpatti

Coimbatore
9994145720

Last Updated on: 23-10-2021 08:39 AM
1 1 11 11 0 0 12 12
GH Kottur

Coimbatore
9443569749

Last Updated on: 23-10-2021 13:50 PM
10 10 30 30 0 0 40 40
GH Madukkarai

Coimbatore
9003888788

Last Updated on: 23-10-2021 16:28 PM
5 5 45 45 0 0 50 50
GH Mettupalayam

Coimbatore
9884600803

Last Updated on: 23-10-2021 09:53 AM
45 45 50 50 4 4 99 99
GH Perinaicken Palayam

Coimbatore
9486184505

Last Updated on: 23-10-2021 16:14 PM
40 40 6 6 0 0 46 46
GH Sulur

Coimbatore
9865265653

Last Updated on: 21-10-2021 11:26 AM
5 5 35 35 0 0 40 40
GH Thondamuthur

Coimbatore
9944484443

Last Updated on: 23-10-2021 08:44 AM
10 10 30 30 0 0 40 40
GH VETTAIKARANPUTHUR

Coimbatore
7010673270

Last Updated on: 23-10-2021 11:01 AM
0 0 16 16 0 0 16 16
GH Valparai

Coimbatore
9361168565

Last Updated on: 23-10-2021 08:34 AM
12 12 37 36 1 1 50 49
Ganapathy Polyclinic

Coimbatore
90808-21173

Last Updated on: 23-10-2021 14:35 PM
4 4 3 3 0 0 7 7
Gem Hospital And Research Center,Coimbatore TN.

Coimbatore
8300156781

Last Updated on: 23-10-2021 10:50 AM
20 20 20 20 10 8 50 48
Govt ESI Medical College and Hospital

Coimbatore
9443020497

Last Updated on: 23-10-2021 16:01 PM
199 157 783 774 100 73 1082 1004
Hindustan Hospital Udayapalayam Road,Coimbatore TN.

Coimbatore
9003966889

Last Updated on: 23-10-2021 09:45 AM
26 21 20 20 4 2 50 43
Hindustan Hospital undertaken by Mettupalayam GH

Coimbatore
9884600803

Last Updated on: 23-10-2021 09:49 AM
28 22 50 48 2 0 80 70
JMPOLYCLINIC

Coimbatore
9940881704

Last Updated on: 21-10-2021 08:47 AM
5 5 17 17 8 8 30 30
K.G.M HOSPITAL PVT LTD

Coimbatore
9843999599

Last Updated on: 23-10-2021 11:23 AM
10 9 24 24 6 6 40 39
KAVI CCC (KADIRI MILLS)

Coimbatore
7358892192

Last Updated on: 23-10-2021 10:31 AM
304 304 0 0 0 0 304 304
KG Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9842221801

Last Updated on: 23-10-2021 09:31 AM
1 0 35 25 4 3 40 28
KJ HOSPITAL

Coimbatore
9025025125

Last Updated on: 23-10-2021 13:50 PM
20 16 20 16 5 5 45 37
KMCH HOSPITAL, SULUR

Coimbatore
87788-70735

Last Updated on: 23-10-2021 16:07 PM
26 26 10 10 0 0 36 36
KMCH Kovilampalayam Hospital, Sathy Road TN.

Coimbatore
9944651148

Last Updated on: 23-10-2021 09:55 AM
0 0 2 0 0 0 2 0
KOUSHIKHA HOSPITAL

Coimbatore
6381909281

Last Updated on: 22-10-2021 10:55 AM
10 10 5 5 5 5 20 20
KR Hospital, Periyanaickenpalayam

Coimbatore
9842112408

Last Updated on: 23-10-2021 09:30 AM
2 2 33 33 5 5 40 40
KTVR GROUP HOSPITAL

Coimbatore
9442635311

Last Updated on: 19-10-2021 10:34 AM
10 10 25 25 5 5 40 40
KUMARAGURU CCC

Coimbatore
9750058556

Last Updated on: 23-10-2021 12:25 PM
800 800 0 0 0 0 800 800
Kalaignar Karunanidhi Institute of technology, Sulur

Coimbatore
7598100480

Last Updated on: 23-10-2021 12:25 PM
246 246 6 6 0 0 252 252
Kalpana Medical Ctr Kavundampalayam,Coimbatore TN.

Coimbatore
8508655534

Last Updated on: 23-10-2021 10:38 AM
0 0 64 64 6 6 70 70
Kanjampatti

Coimbatore
9524998200

Last Updated on: 23-10-2021 15:08 PM
13 13 2 2 0 0 15 15
Karamadai

Coimbatore
9842214713

Last Updated on: 23-10-2021 10:51 AM
15 15 0 0 0 0 15 15
Karpagam Hospital Mandapam,Coimbatore TN.

Coimbatore
9344920352

Last Updated on: 23-10-2021 08:18 AM
275 275 40 40 10 10 325 325
Karunya College Mathampalayam

Coimbatore
9443369760

Last Updated on: 23-10-2021 12:25 PM
573 573 3 3 0 0 576 576
Kongunad Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9585661843

Last Updated on: 22-10-2021 08:19 AM
5 0 125 110 15 8 145 118
Kongunad Kidney centre, Coimbatore

Coimbatore
9626959683

Last Updated on: 23-10-2021 08:03 AM
12 12 6 6 2 2 20 20
Kovai Diabetes Speciality Centre and Hospital

Coimbatore
9842244881

Last Updated on: 21-10-2021 13:27 PM
5 5 8 8 2 2 15 15
Kovai Medical Center and Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9965570174

Last Updated on: 23-10-2021 09:09 AM
68 51 40 38 14 10 122 99
Kumaran MedicalCentre,Kurumbapalyam,Coimbatore TN.

Coimbatore
9994284787

Last Updated on: 23-10-2021 15:25 PM
30 25 5 5 0 0 35 30
LEO ORTHO CARE HOSPITEL

Coimbatore
9095005896

Last Updated on: 23-10-2021 15:52 PM
5 5 0 0 0 0 5 5
MASONIC MEDICAL CENTRE FOR CHILDREN (ADMISSION ONLY FOR CHILDREN BELOW 18 YEARS குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)

Coimbatore
9842216615

Last Updated on: 23-10-2021 08:19 AM
0 0 25 25 0 0 25 25
MEDWIN HOSPITAL

Coimbatore
9786248444

Last Updated on: 19-10-2021 09:44 AM
1 1 8 8 0 0 9 9
MOWTHI NURSING HOME P LTD

Coimbatore
9940708192

Last Updated on: 23-10-2021 16:03 PM
8 8 7 7 0 0 15 15
MRS HOSPITAL

Coimbatore
9443748025

Last Updated on: 22-10-2021 10:47 AM
5 5 22 21 3 3 30 29
MUTHUS HOSPITAL (HOTEL RAKSHA GRAND)

Coimbatore
9789795464

Last Updated on: 23-10-2021 12:25 PM
42 42 0 0 0 0 42 42
Manu Hospital

Coimbatore
9566399348

Last Updated on: 22-10-2021 11:12 AM
10 10 30 30 10 10 50 50
Mathi Hospital Pvt Ltd

Coimbatore
8344608943

Last Updated on: 23-10-2021 11:46 AM
5 5 5 5 0 0 10 10
NALAM HOSPITAL

Coimbatore
8903017892

Last Updated on: 23-10-2021 16:04 PM
6 6 1 1 0 0 7 7
NATRAJ MEDICAL CENTRE (P) LTD

Coimbatore
6380058611

Last Updated on: 20-10-2021 10:58 AM
1 1 11 11 8 7 20 19
NG HOSPITAL (P) LTD AND RESEARCH CENTRE

Coimbatore
9842255561

Last Updated on: 22-10-2021 13:02 PM
40 39 73 73 27 27 140 139
NRP Hospitals,

Coimbatore
9791955355

Last Updated on: 23-10-2021 11:49 AM
3 3 5 5 7 7 15 15
Nallatipalayam

Coimbatore
8526520200

Last Updated on: 23-10-2021 11:19 AM
15 15 0 0 0 0 15 15
Negamum

Coimbatore
7540074333

Last Updated on: 22-10-2021 14:29 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
One Care Medical Centre, Coimbatore TN.

Coimbatore
9894955990

Last Updated on: 23-10-2021 09:09 AM
1 1 40 36 17 17 58 54
PA College, Pollachi

Coimbatore
7540074333

Last Updated on: 23-10-2021 12:25 PM
140 140 0 0 0 0 140 140
PAVITHRA MEDICAL CENTRE

Coimbatore
9092611111

Last Updated on: 23-10-2021 16:16 PM
3 3 6 6 3 3 12 12
PILLS HOSPITAL

Coimbatore
9841020527

Last Updated on: 23-10-2021 16:43 PM
15 15 5 5 0 0 20 20
PREETHI MEDICAL CENTRE AND HOSPITAL

Coimbatore
9791768118

Last Updated on: 21-10-2021 11:50 AM
15 15 12 12 8 8 35 35
PSG Hospitals,Coimbatore TN.

Coimbatore
9894798896

Last Updated on: 23-10-2021 10:11 AM
245 204 180 159 45 43 470 406
Periapodu

Coimbatore
9600818073

Last Updated on: 23-10-2021 12:26 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
Pollachi District Headquarters Hospital

Coimbatore
8270290980

Last Updated on: 23-10-2021 09:32 AM
0 0 284 257 16 13 300 270
Prema Hospital

Coimbatore
94439-34082

Last Updated on: 22-10-2021 21:33 PM
17 17 7 7 0 0 24 24
Puluvapatti

Coimbatore
9894816052

Last Updated on: 23-10-2021 12:26 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
RA HOSPITAL

Coimbatore
82480-34798

Last Updated on: 18-10-2021 17:50 PM
15 15 12 12 6 6 33 33
RAJAH HOSPITAL

Coimbatore
9095066188

Last Updated on: 18-10-2021 10:48 AM
25 25 18 18 4 4 47 47
RAJAM MEDICAL CENTRE & HOSPITAL

Coimbatore
9842246171

Last Updated on: 23-10-2021 15:39 PM
10 10 25 24 5 5 40 39
RICHMOND HOSPITAL

Coimbatore
9842233359

Last Updated on: 23-10-2021 07:26 AM
13 13 8 8 4 4 25 25
RR HOSPITAL

Coimbatore
94434-69115

Last Updated on: 22-10-2021 13:09 PM
2 2 15 15 3 3 20 20
RTAM Social Service Trust -Brindhavan Vidhyalaya Public School (HINDUSTAN HOSPITAL)

Coimbatore
9363126452

Last Updated on: 23-10-2021 12:26 PM
30 30 0 0 0 0 30 30
Ranjan Medical Centre Pvt Ltd

Coimbatore
9843797777

Last Updated on: 23-10-2021 09:47 AM
5 4 5 5 5 5 15 14
Royal Care Hospitals CITY UNIT

Coimbatore
7397769345

Last Updated on: 23-10-2021 06:56 AM
1 0 0 0 0 0 1 0
Royal Care Super Specialty Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
7397769345

Last Updated on: 23-10-2021 06:55 AM
1 0 20 0 4 0 25 0
S.S.Kulam

Coimbatore
9944971770

Last Updated on: 23-10-2021 12:26 PM
13 13 2 2 0 0 15 15
SENTHIIL HOSPITAL LLP - Covid Care

Coimbatore
8754759595

Last Updated on: 23-10-2021 12:41 PM
1 1 25 25 4 4 30 30
SGK Hospital

Coimbatore
9443609950

Last Updated on: 22-10-2021 18:01 PM
5 5 10 10 0 0 15 15
SHREE SIVA COVID CARE CENTRE (THAIMOOKAMBIKAA LADIES HOSTEL)

Coimbatore
7010237547

Last Updated on: 23-10-2021 10:24 AM
40 40 20 20 0 0 60 60
SLM Home ICCC

Coimbatore
9443064400

Last Updated on: 23-10-2021 12:26 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
SLV HOSPITAL & CANCER CENTER

Coimbatore
9025471190

Last Updated on: 23-10-2021 10:22 AM
13 13 15 15 2 2 30 30
SRE ISHWARRYA HOSPITAL

Coimbatore
9600646163

Last Updated on: 23-10-2021 08:50 AM
0 0 6 6 0 0 6 6
SRI BALAJE HOSPITAL

Coimbatore
7871121686

Last Updated on: 23-10-2021 11:06 AM
10 9 5 5 0 0 15 14
ST.MARY'S HOSPITAL

Coimbatore
9361240379

Last Updated on: 23-10-2021 10:25 AM
6 4 10 10 4 4 20 18
SUPA HOSPITAL

Coimbatore
9842228747

Last Updated on: 22-10-2021 12:38 PM
10 6 22 21 4 4 36 31
SURYA HOSPITAL

Coimbatore
9655463060

Last Updated on: 21-10-2021 16:37 PM
15 15 4 4 0 0 19 19
Saraswathi Hospital, Chinthamanipudur

Coimbatore
9442179793

Last Updated on: 23-10-2021 09:27 AM
32 31 18 18 0 0 50 49
Sathya Medical Center, Coimbatore TN.

Coimbatore
9994499585

Last Updated on: 21-10-2021 13:17 PM
15 15 10 10 5 5 30 30
Seesha Karunya Community Hospital, Karunya Nagar

Coimbatore
9500127275

Last Updated on: 23-10-2021 09:54 AM
15 15 0 0 0 0 15 15
Shree Sivaa Hospital Pvt. Ltd,

Coimbatore
9362253344

Last Updated on: 23-10-2021 10:23 AM
12 12 18 18 6 6 36 36
Shri Sakthi Nursing Home

Coimbatore
9443883658

Last Updated on: 23-10-2021 07:46 AM
13 13 13 13 1 1 27 27
Somanur

Coimbatore
9486476071

Last Updated on: 23-10-2021 12:26 PM
14 14 1 1 0 0 15 15
Sowmiya hospital

Coimbatore
8884919490

Last Updated on: 23-10-2021 10:14 AM
6 6 13 11 2 0 21 17
Sree Abirami Hospital, Coimbatore TN.

Coimbatore
9952200057

Last Updated on: 23-10-2021 09:32 AM
15 15 45 41 15 14 75 70
Sri Balaji Hospital, Sundarapuram

Coimbatore
9843012386

Last Updated on: 23-10-2021 10:15 AM
10 10 33 33 7 7 50 50
Sri Ramakrishna Hospital,Coimbatore TN.

Coimbatore
9750984100

Last Updated on: 23-10-2021 16:28 PM
0 0 15 4 5 0 20 4
Srinivasa Kalayana Mandapam

Coimbatore
9443139436

Last Updated on: 23-10-2021 09:34 AM
50 50 0 0 0 0 50 50
Sundakamuthur

Coimbatore
9095277650

Last Updated on: 22-10-2021 18:04 PM
0 0 30 30 0 0 30 30
T.D. NAIR HOSPITAL

Coimbatore
8344877763

Last Updated on: 23-10-2021 09:45 AM
15 15 5 5 0 0 20 20
Thaliyur

Coimbatore
9788610716

Last Updated on: 23-10-2021 12:27 PM
15 15 0 0 0 0 15 15
VALPARAI COVID CARE CENTER

Coimbatore
9445232576

Last Updated on: 23-10-2021 12:27 PM
100 100 0 0 0 0 100 100
VENKATESWARA HOSPITAL

Coimbatore
9942109697

Last Updated on: 22-10-2021 08:44 AM
0 0 20 20 5 5 25 25
VG HOSPITALS

Coimbatore
9894288514

Last Updated on: 20-10-2021 08:11 AM
50 50 6 6 2 2 58 58
VGM HOSPITAL

Coimbatore
9842114995

Last Updated on: 05-10-2021 10:42 AM
1 1 37 37 3 3 41 41
Veeku Hospital

Coimbatore
8098880777

Last Updated on: 23-10-2021 09:56 AM
3 3 20 20 3 3 26 26
Vidya Vikas CCC

Coimbatore
9842214713

Last Updated on: 23-10-2021 12:27 PM
400 400 0 0 0 0 400 400
Vimal Jyothi Hospital, Saravanampatty

Coimbatore
9944022542

Last Updated on: 23-10-2021 09:32 AM
10 10 10 10 0 0 20 20
WELLCARE COVID CARE (HOTEL NAVARATNA, R.S.Puram)

Coimbatore
9626020001

Last Updated on: 22-10-2021 14:43 PM
14 14 0 0 0 0 14 14
Menu