ஆம்புலன்ஸ்

பட்டியலில் உள்ள தேதி தன்னார்வலர்களால் சரிபார்க்கப்படுகிறது. கிடைக்கும் தன்மையை உறுதிப்படுத்த பயனர்களைக் கோருகிறது. பங்கு அல்லது சேவை கிடைப்பதை நாங்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை அல்லது அவர்கள் உங்கள் அழைப்பை எடுப்பார்கள்.
108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை
அலைபேசி எண் : 9154250667 இடம் : மாலுமிச்சம்பட்டி பஞ்சயாச்சாயத் அலுவலகம் , கோவை .
Menu